Obrada otpadnih voda

U većini industrija obrada otpadne vode je nužnost prije ispuštanja. Ovisno o vrsti otpadnih voda obrada može biti fizikalno-kemijska, biološka ili kombinacija te dvije.
Možemo Vam ponuditi uređaje za obradu otpadnih voda iz vlastite proizvodnje.

Naše poduzeće specijaliziralo se za fizikalno kemijsku obradu otpadnih voda. Tehnologije obrade otpadnih voda uključuju koagulaciju, flokulaciju, neutralizaciju, taloženje, flotaciju, elektroflotaciju, okisidaciju organskih tvari (fentonov reagens, ozon, napredni oksidacijski procesi…) i dr…

Za Vas možemo uraditi

 • idejno-tehnološko rješenje obrade vode
 • projektiranje uređaja za obradu otpadnih voda
 • montaža uređaja i puštanje u pogon
 • servis i održavanje uređaja za obradu otpadne vode

Neke od industrija koje koriste naše uređaje za obradu otp. voda

 • tiskarska industrija
 • industrija obrade metala
 • prališta brodova u marinama
 • farmaceutska industrija
 • prehrambena industrija
 • praonice rublja
Kartonaža d.d., Ivanec
Postrojenje za obradu otpadnih voda tiskarske industrije
Specifikacije:
Tip uređaja: NKF 100
Tehnologija: koagulacija, flokulacija, taloženje, filtracija
Kapacitet: 500 L/h
Ferometal d.o.o., Zagreb
Ferometal d.o.o., Zagreb
Postrojenje za obradu otpadnih voda nastalih obradom metala (eloksiranje)
Specifikacije:
Tip uređaja: NKT2
Tehnologija: neutralizacija, koagulacija, taloženje
Kapacitet: 500 L/h
Neva d.o.o., Zagreb
Neva d.o.o., Zagreb
Postrojenje za obradu otpadnih voda farmaceutske industrije
Specifikacije:
Tip uređaja: AOP 500
Tehnologija: koagulacija, flokulacija, elektroflotacija, oksidacija fentonovim reagensom
Kapacitet: 1000 L/h
Jaškapack d.o.o., Zagreb
Postrojenje za obradu otpadnih voda tiskarske industrije
Specifikacije:
Tip uređaja: NKF 200
Tehnologija: koagulacija, flokulacija, taloženje, filtracija
Kapacitet: 1000 L/h
TŽV Gredelj., Zagreb
Postrojenje za obradu otpadnih voda nastalih obradom metal
Specifikacije:
Tip uređaja: RV-1000
Tehnologija: neutralizacija, taloženje teških metala, taloženje suspendiranih čestica
Kapacitet: 1000 L/h

Izrada idejno-tehnološkog rješenja s cost-benefit analizom.

Zašto predlažemo izradu Idejno-tehničkog rješenje prije odluke o prjektiranju i nabavi uređaja za obradu otpadnih voda?

Idejno-tehničko rješenje je studija koja sadrži:

 • Porijeklo otp. voda
 • Detaljnu analizu otp. voda
 • Mogućnosti ispuštanja otp. voda, sa uvijetima koji se moraju zadovoljti
 • Prijedlog dvije ili više tehnologije obrade otpadne ovde
 • Izračun kapitalne investicije (Capex) za svaku tehnologiju
 • Izračun operativnih troškova (Opex) za svaku tehnologiju

Za pravilno projektiranje uređaja iznimno je važno detaljno utvrditi količine otp. voda, sastav otp. voda, te periodičke fluktuacije u protoku i sastavu otp. voda.

Tada se može osigurati zadovoljavajući rad (funkcionalnost) uređaja.

Osim funkcionalnosti uređaja (izlazna kvaliteta vode), koja mora biti zadovoljena, bitne stavke prilikom nabavke uređaja su kapitalni i operativni troškovi.

I dok je kapitalni trošak (investicija) jasan i jednoznačan pojam, operativni troškovi se često zanemaruju.

U operativne troškove spadaju: kemikalije, energenti, zbrinjavanje otpada, radno vrijeme operatera, održavanje i servis uređaja.

Tek se poznavajući količine i sastav otp. voda, njihovu fluktuaciju, te kapitalne i operativne troškove može donijeti kvalitetna odluka o nabavci uređaja za obradu otp. voda.

Kontaktirajte nas

Trenutno nismo online, ali možete nam poslati email i javit ćemo Vam se prvom prilikom.

Promjeni kod. captcha txt

Start typing and press Enter to search