Tretmani kotlovskih voda

Priprema vode ima važnu ulogu u pouzdanom i ekonomičnom radu kotlovskih sustava. Pod pripremom vode podrazumijeva se vanjska priprema (omekšavanje demineralizacija i dr.) i unutarnja priprema (dodavanje funkcionalnih kemikalija u kotlovsku ili napojnu vodu), odnosno kemijski tretman kotlovskih voda.

Kemijski tretman napojne vode provodi se u svrhu:

  • kemijskog vezanja kisika, kako bi se zaštitio kotao od kisikove korozije
  • sprječavanja nastanka depozita u kotlu (kamenac, produkti korozije i sl.)
  • alkalizacije napojne i kotlovske vode
  • sprječavanja korozije u parno-kondenznom dijelu sustava
kemijski-tretman-kotlovao-kotao

Porastom temperature vode/pare i veličine sustava rastu zahtjevi za kvalitetom pripreme vode i nadzorom kvalitete pripreme vode.

Tako je za male toplovodne sustave (stambene ili poslovne zgrade) dovoljan omekšivač,  uz dodatak kvalitetnog inhibitora korozije. Nadzor (analiza vode) je dovoljan jednom godišnje.

Vrelovodni sustavi i veći toplovodni sustavi (toplane), uz omekšavanje zahtijevaju zaokruženi kemijski tretman kotlovskih voda koji uključuje sredstvo za kemijsko vezanje kisika (za sprječavanje korozije uzrokovane kisikom otopljenim u vodi), sredstvo za sprječavanje nastanka depozita (antiskalant i disperzant) i sredstvo za alkalizaciju (za sprječavanje tzv. opće korozije, uzrokovane niskom pH vrijednošću kotlovske vode). Kvalitetu omekšane vode je uputno provjeravati jednom dnevno, a kemijski tretman (analiza parametara u kotlovskoj vodi) jednom do dvaput mjesečno.

Više o pripremi vode za toplovodne i vrelovodne kotlove pročitajte ovdje.

Parni kotlovi zahtijevaju napojnu vodu visoke kvalitete (omekšavanje, dekarbonizacija ili demineralizacija) i kemijski tretman koji uključuje sredstvo za kemijsko vezanje kisika, antiskalant, disperzant, sredstvo za alkalizaciju napojne vode (ako je nadopuna demineralizirana ili dekarbonizirana voda) i sredstvo za alkalizaciju kondenzata (ako ima povrata kondenzata). Kemijske analize kotlovskih voda se provode više puta dnevno.

Ovisno o vrsti kotla, pripremi vode, te specifičnostima svakog postrojenja odabrati ćemo i provoditi za Vas optimalni kemijski tretman (kondicioniranje) koji će jamčiti siguran rad uz maksimalnu energetsku efikasnost postrojenja.

Provođenjem našeg tretmana garantiramo:

  • inhibiciju taloženja na ogrjevnim površinama
  • zaštita kotla i parno-kondenznih cjevovoda od korozije
  • maksimalnu energetsku efikasnost postrojenja

Iz naše palete proizvoda izdvajamo:

BT 1100

Tretman vode toplovodnih i vrelovodnih kotlova. Sadrži inhibitor korozije za čelik i obojane metale i disperzant. Za sustave kod kojih je nadopuna zanemariva. Koristi se kad je nadopuna omekšana voda.

BT 1500

Tretman vode toplovodnih i vrelovodnih kotlova. Sadrži sredstvo za kemijsko vezanje kisika, antiskalant, sredstvo za alkalizaciju i inhibitor korozije za obojane metale. Za sustave s velikim gubicima i kad je nadopuna omekšana voda.

BT 2016

Sredstvo za kemijsko vezanje kisika na bazi kataliziranog sulfita, za niskotlačne i srednjetlačne kotlove, te vrelovodne sustave. 

BT 2300

Sredstvo za kemijsko vezanje kisika, za primjenu u srednjetlačnim i visokotlačnim kotlovima.

BT 2500

Sredstvo za kemijsko vezanje kisika i alkalizaciju pare, neopasna zamjena za hidrazin. Za primjenu u srednjetlačnim i visokotlačnim kotlovima.

BT 3215

Kompletni kemijski tretman vode za niskotlačne i srednjetlačne parne kotlove. Sadrži sredstvo za kemijsko vezanje kisika, sredstvo za stabilizaciju tvrdoće (antiskalant) i vrlo učinkoviti disperzant.

BT 3220

Kompletni tretman vode u niskotlačnim i srednjetlačnim parnim kotlovima + sredstvo za alkalizaciju pare. Sadrži sredstvo za kemijsko vezanje kisika, sredstvo za stabilizaciju tvrdoće (antiskalant), disperzant i sredstvo za alkalizaciju pare.

BT 3500

Sredstvo za alkalizaciju napojne vode.

BT 6010/6030/6050

Sredstva za alkalizaciju pare.

Kontaktirajte nas

Trenutno nismo online, ali možete nam poslati email i javit ćemo Vam se prvom prilikom.

Promjeni kod. captcha txt

Start typing and press Enter to search